Politik

ILO-konventionen og samerne

Allerede i 1990 og 1996 ratificerede Norge og Danmark Konventionen vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater, men for samernes vedkommende mangler både Finland, Rusland og Sverige at gøre det samme. Nu ser det imidlertid ud til, at den finske regering agter at give samerne medbestemmelse i spørgsmål landområderne, selv om visse samer virker…

Selvstændighedsdagen – fridag og fuld af markeringer

Markeringerne af Finlands 95. selvstændighedsdag, den 6. december, indledes traditionelt med flaghejsning på Observatorieberget i Helsingfors kl. 09:00, mens dagen fortsætter med den økumeniske gudstjeneste i Helsingfors Domkirke, årets rigsomfattende militærparade, som vises i YLE TV 1 kl. 17:10 (finsk tid) med 1000 soldater, militærkøretøjer og et dusin jagerfly i Kouvola. Festligholdelsen slutter med taflet…

Grænseoverskridende taxikørsel

Aftalen om den grænseoverskridende taxitrafik mellem Finland og Sverige træder i kraft den 25. november 2012. Aftalen gør det muligt at fortsætte den taxitrafik, som allerede bedrives på nuværende tidspunkt, og at videreudvikle taxitransporterne. Med aftalen er der indgået fælles spilleregler for taxitrafik over statsgrænsen i nord. Hensigten er at udvikle det nordlige grænseområde mellem…

Kommunesammenlægning giver nye gade- og vejnavne

Statsrådet godkendte kommunesammenlægningen af Vasa og Lillkyro den 14. juni 2012, hvoraf den ene er tosproget og den anden ensproget kommune. Men med sammenlægningen skal alle gade- og vejskilte i Lillkyro og hele kommunens virksomhed nu efter loven gøres tosprogede. Det samtidig en god anledning til at få renset lidt ud i dobbeltnavne, så det…

Kommunalvalget er i fuld gang

I forbindelsen med artikler i dansk presse om en knivepisode i Åbo, der skete forleden efter, at en ung mand havde talt med statsministeren på gaden, så omtales valget som ”… landets forestående kommunalvalg”. Mens man her i landet nok mere betragter valget som værende i fuld gang, både kampagnemæssigt og afstemningsmæssigt. Valg foregår efterhånden…