Sprog

Kommunesammenlægning giver nye gade- og vejnavne

Statsrådet godkendte kommunesammenlægningen af Vasa og Lillkyro den 14. juni 2012, hvoraf den ene er tosproget og den anden ensproget kommune. Men med sammenlægningen skal alle gade- og vejskilte i Lillkyro og hele kommunens virksomhed nu efter loven gøres tosprogede. Det samtidig en god anledning til at få renset lidt ud i dobbeltnavne, så det…

Forårets studentereksamen er i fuld gang

Forårets skriftlige studentereksamener er fuld gang, og mandag var det tur for fristil på modersmålet. Måske lidt underligt formuleret, men ikke alle har jo finsk som modersmål  her i landet, selv om der var næsten 28.300 studerende indskrevet til at aflægge eksamen på det sprog og 2.130 med svensk som modersmål. Eksamineringer forsætter endu to…