Svensk

Kommunesammenlægning giver nye gade- og vejnavne

Statsrådet godkendte kommunesammenlægningen af Vasa og Lillkyro den 14. juni 2012, hvoraf den ene er tosproget og den anden ensproget kommune. Men med sammenlægningen skal alle gade- og vejskilte i Lillkyro og hele kommunens virksomhed nu efter loven gøres tosprogede. Det samtidig en god anledning til at få renset lidt ud i dobbeltnavne, så det…

Forårets studentereksamen er i fuld gang

Forårets skriftlige studentereksamener er fuld gang, og mandag var det tur for fristil på modersmålet. Måske lidt underligt formuleret, men ikke alle har jo finsk som modersmål  her i landet, selv om der var næsten 28.300 studerende indskrevet til at aflægge eksamen på det sprog og 2.130 med svensk som modersmål. Eksamineringer forsætter endu to…

Nyåbnet sprogbank for finlandssvensk

Sprogbanken er en fremtidsinvestering, som skal tjene forskningen i finlandssvenske både i og uden for Finland. Arbejdet med den finlandssvenske sprogbank løber over en treårig periode (2011–2013) og er et samarbejdsprojekt mellem Svenska litteratursällskapet i Finland, Forskningscentralen för de inhemska språken og Göteborgs universitet. Målet er at oprettet en tekstsamling med mindst 70 millioner ord…