Lapland

Tanker og indtryk fra efterårsrejse til Helsinki og Levi, 14.-21.9.2012

Rejsebeskrivelse skrevet af Jytte Boysen, medlem af motionsgruppen Ørestad Stavgang under Hjerteforeningens Lokalkomité Ørestad/Sundby. Billederne: Bjørka Schandorff. Fra første gang jeg, på en stavgangstur i efteråret 2011, hørte om muligheden for, at der ville blive arrangeret en rejse til Finland med stavgangsgruppen, tænkte jeg: “Den må du med på.” Og heldigvis kom vi af sted.…

ILO-konventionen og samerne

Allerede i 1990 og 1996 ratificerede Norge og Danmark Konventionen vedrørende oprindelige folk og stammefolk i selvstændige stater, men for samernes vedkommende mangler både Finland, Rusland og Sverige at gøre det samme. Nu ser det imidlertid ud til, at den finske regering agter at give samerne medbestemmelse i spørgsmål landområderne, selv om visse samer virker…

Grænseoverskridende taxikørsel

Aftalen om den grænseoverskridende taxitrafik mellem Finland og Sverige træder i kraft den 25. november 2012. Aftalen gør det muligt at fortsætte den taxitrafik, som allerede bedrives på nuværende tidspunkt, og at videreudvikle taxitransporterne. Med aftalen er der indgået fælles spilleregler for taxitrafik over statsgrænsen i nord. Hensigten er at udvikle det nordlige grænseområde mellem…

Tur til Helsinki og Levi

Rejsebeskrivelse skrevet af Margit Grome, bestyrelsesmedlem i Hjerteforeningens Lokalkomité Ørestad/Sundby og aktiv i motionsgruppen Ørestad Stavgang. På vores ugentlige stavgangstur på Amager Fælled begyndte vi allerede i efteråret 2011 at snakke om den skønne natur i Finland. 2 deltagere er finner og kommer jævnligt deroppe. Især de smukke efterårsfarver blev fremhævet. Interessen var stor, og…